Skip to main content
Probleemoplossing
Zanussi Support

Probleemoplossing

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Introductie

Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.

Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de Servicedienst.

Bij sommige problemen werken de geluidssignalen en toont de display een alarmcode:

 • GUID-6D3B43C1-CC9F-48BE-96FE-274FA429E700-preview_v1.png - Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.

 • GUID-4AD39371-C756-453C-8418-EECD4DD11F03-preview_v1.png - Het apparaat pompt geen water weg.

 • GUID-EB131778-7134-418B-B5C7-8FAC763637BE-preview_v1.png - De deur is open of niet goed gesloten. Controleer de deur!

  icon-info.png Als het apparaat overladen is, neemt u wat voorwerpen uit de trommel en/of duwt u tegen de deur en drukt u tegelijkertijd op de knop GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.png totdat de aanduiding GUID-4BDF153F-4E5A-4E12-A015-FD26843E28AC-preview_v1.png stopt met knipperen (zie de afbeelding hieronder).

GUID-A0DFD1F2-344B-4D49-AD6E-A3A518481AE7-preview_v2.png

 • GUID-E11C8560-652F-45B4-A8B9-8C10714996A0-preview_v1.png - De stroomtoevoer is onstabiel. Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is.

 • GUID-2BFA4072-E3DE-4989-B74C-88B17DF84F1B-preview_v1.png - Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat. Schakel uit en terug aan.
icon-warning.pngAttentie
Schakel het apparaat uit voordat u controles uitvoert.

Mogelijke fouten

Probleem

Mogelijke oplossing

Het programma start niet.

 • Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.

 • Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.

 • Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand.

 • Zorg dat de knop Start/Pauze is ingedrukt.

 • Als de uitgestelde start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot de afloop van de afteltijd.

 • Schakel het kinderslot uit.

Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.

 • Controleer of de waterkraan is geopend.

 • Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo nodig contact op met uw lokale waterleidingbedrijf.

 • Controleer of de waterkraan niet verstopt is.

 • Zorg dat de filter van de toevoerslang en de filter van de klep niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".

 • Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.

 • Zorg dat de positie van de watertoevoerslang correct is.

Het apparaat pompt geen water weg.

 • Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.

 • Controleer of er geen knikken of bochten in de waterafvoerslang aanwezig zijn.

 • Zorg dat de aansluiting van de waterafvoerslang correct is.

 • Stel het afvoerprogramma in als u een programma zonder afvoerfase instelt.

 • Stel het afvoerprogramma in als u een optie instelt waarbij water in de trommel blijft.

 • Als hogervermelde oplossingen niet helpen, neem dan contact met de Servicedienst (aangezien de filter van de afvoerpomp verstopt kan zijn).

De centrifugeerfase werkt niet of de wascyclus duurt langer dan normaal.

 • Verdeel het wasgoed handmatig in de trommel en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door problemen met de balans.

 • Stel de centrifugeersnelheid in.

 • Stel het afvoerprogramma in als u een optie instelt waarbij water in de trommel blijft.

 • Verdeel het wasgoed handmatig in de trommel en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door problemen met de balans.

 • Als hogervermelde oplossingen niet helpen, neem dan contact met de Servicedienst (aangezien de filter van de afvoerpomp verstopt kan zijn).

Er ligt water op de vloer.

 • Zorg dat de aansluitingen van de waterslangen goed vast zitten en dat er geen lekken zijn.

 • Zorg ervoor dat de watertoevoer- en afvoerslangen niet beschadigd zijn.

 • Zorg dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid gebruikt.

U kunt de deur van het apparaat niet openen.

 • Zorg dat het wasprogramma voltooid is.

 • Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er zich water in de trommel bevindt.

 • Houd u zich aan de noodafvoerprocedure. Zie "Voorzorgsmaatregelen bij vorst" (in het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging").

Het apparaat maakt een abnormaal geluid.

 • Zorg dat het apparaat waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'.

 • Zorg dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'.

 • Voeg meer wasgoed aan de trommel toe. De lading is te klein.

Het apparaat vult zich met water en pompt dit direct weg.

 • Zorg dat de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt. Het uiteinde van de afvoerslang bevindt zich te laag. Raadpleeg 'Montage-instructies'.

De cyclus is korter dan de weergegeven tijd. 

 • Het apparaat berekent een nieuwe tijd aan de hand van de wasgoedlading. Zie het hoofdstuk "Verbruikswaarden".

De cyclus is langer dan de weergegeven tijd. 

 • Een wasgoedlading die niet in balans is verlengt de duur. Dit is normaal gedrag van het apparaat.

Het wasresultaat is niet bevredigend.

 • Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel.

 • U hebt de hardnekkige vlekken niet voor het wassen uit het wasgoed gehaald.

 • Zorg dat u de juiste temperatuur instelt.

 • Verminder de hoeveelheid wasgoed.

U kunt geen optie instellen.

 • Zorg dat u alleen op de gewenste tiptoets(en) drukt.

Schakel het apparaat na de controle in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.

Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met het geautoriseerd servicecentrum.

Als de display andere alarmcodes aangeeft. Het apparaat uit en weer aanzetten. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.

Service

Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.

Zorg dat u deze gegevens bij de hand hebt als u met de servicedienst contact opneemt. U vindt deze op het classificatieplaatje: model, productnummer en serienummer. (Mod., Prod. No., Ser. No.)

 • Was this article helpful?