Skip to main content
Dagelijks gebruik
Zanussi Support

Dagelijks gebruik

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Wasgoed in de machine doen

Draai de waterkraan open. Steek de stekker in het stopcontact.

 1. Trek aan de deurhendel om de deur van het apparaat te openen.
 2. Plaats het wasgoed een voor een in de trommel.
 3. Schud de items voor u ze in de wasautomaat plaatst.
  Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst. Raadpleeg de maximale ladingen in de "Programmatabel".
 4. Sluit de deur.
GUID-9EC1C192-B982-4B36-9C02-ACD5738B1169-preview_v2.png
icon-warning.pngLet op!
Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen. Er kan waterlekkage of beschadigd wasgoed ontstaan.

Wasmiddel en toevoegingen gebruiken


GUID-A83F2EC3-5B6D-4DF2-B298-7941F16EB148-preview_v1.png
 1. Meet het wasmiddel en wasverzachter af.
 2. Doe het wasmiddel en de wasverzachter in de compartimenten.
 3. Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig.

Wasmiddeldoseerbakjes

GUID-86E842AD-225B-41B6-A2AA-F005BEC94C70-preview_v1.png

Wasmiddelvakje voor wasfase.

Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, dient u dit direct voor het starten van het programma te plaatsen.

GUID-BE77592A-BA8F-43F2-9D3C-17CBC24D5B07-preview_v1.png

Vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfsel).

icon-warning.pngLet op!
Vul de bakjes nooit tot boven het niveau MAX.

GUID-894FCB36-0AC4-4541-BAB1-30791A7D6848-preview_v1.png

Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.

Vloeibaar wasmiddel of poeder


GUID-8F742BBE-BB4E-4B4E-A077-8B7E0F8D5A55-preview_v1.png

De standaardpositie van de klep is A (waspoeder).

GUID-747EEABC-BE55-4CED-8B19-223BE0C98CD1-preview_v1.png

Om vloeibaar wasmiddel te gebruiken:

1. Verwijder de lade. Duw de rand van de lade op de plaats van de pijl (PUSH) om de lade makkelijk te verwijderen.


GUID-FA7B23B2-D53B-4E71-BD47-88631E3DCD6A-preview_v1.png

2. Zet de klep in stand B.

3. Plaats de wasmiddeldoseerlade terug in de ruimte.

icon-info.png Wanneer u vloeibaar wasmiddel gebruikt:
 • Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.

 • Gebruik niet meer dan 120 ml.

 • Stel de startuitstelfunctie niet in.


GUID-26317C08-69E7-43B1-8061-D89E59777B68-preview_v1.png
Wanneer de klep zich in stand B bevindt en u waspoeder wenst te gebruiken:
 1. Verwijder de lade.

 2. Zet de klep in stand A.

 3. Plaats de wasmiddeldoseerlade terug in de ruimte.

 • Meet het wasmiddel en wasverzachter af.

 • Doe het wasmiddel en de wasverzachter in de compartimenten.

 • Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig.

Het apparaat inschakelen

Houd de toets Aan/Uit Marche/Arrêt enkele seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
Er klinkt een geluid als het apparaat wordt ingeschakeld.

Het display toont het woord AAN.

Een programma instellen

 1. Druk op programmatoets GUID-9E8522F2-2112-44AF-87C0-3CD33911EE26-preview_v1.png en stel het volgende programma in:
  • Het lampje van de toets GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.png knippert.
  • Het display geeft de programmaduur weer.
 2. Indien nodig, wijzig de temperatuur en de centrifugeersnelheid of voeg extra opties toe. Als u een optie activeert, gaat het indicatielampje van de ingestelde optie branden.
icon-info.pngAls u iets niet goed instelt, toont het display de melding GUID-6EB13C26-2F66-47AF-BC26-7FC0CA6E29A1-preview_v1.png.

Een programma starten zonder de optie Klaar Over/Fini Dans

Druk op toets GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.png.
 • Het indicatielampje GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.png stopt met knipperen en blijft branden.

 • Het programma start, de deur wordt vergrendeld, het lampje GUID-4BDF153F-4E5A-4E12-A015-FD26843E28AC-preview_v1.png brandt

 • Bij het begin van een wascyclus kan de afvoerpomp een tijdje werken.

icon-info.png Na ongeveer 15 minuten na de start van het programma:
 • Het apparaat past automatisch de programmaduur aan aan de wasgoedbelading.

 • Op de display verschijnt de nieuwe waarde.

Een programma starten met de optie Klaar Over/Fini Dans

 1. Druk herhaaldelijk op de toets GUID-38110C47-D00B-4682-9B6E-DCC616B352AA-preview_v1.png om het aantal uren voor het einde van de wascyclus te selecteren.
  Het display toont het aantal uren dat u ingesteld hebt (bijv. GUID-48214735-0A46-42CF-A533-CA66EF24709A-preview_v1.png) en het indicatielampje boven de toets GUID-38110C47-D00B-4682-9B6E-DCC616B352AA-preview_v1.png brandt om aan te geven dat deze optie actief is.
 2. Druk op toets GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.png:
  • De deur blijft vergrendeld.
  • De machine begint de tijd af te tellen.
  • Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart.
  icon-info.png U kunt de instelling van de optie Klaar Over/Fini Dans annuleren of wijzigen voordat u op GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.pngdrukt. Na het indrukken van de toets GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.png kunt u de optie Klaar Over/Fini Dans alleen nog annuleren.

  Om de optie Klaar Over/Fini Dans te annuleren:

  1. Druk op toets GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.png om het apparaat in te stellen op de pauzestand. Het indicatielampje van toets GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.png knippert.
  2. Druk op de toets GUID-38110C47-D00B-4682-9B6E-DCC616B352AA-preview_v1.png tot het indicatielampje boven deze toets dooft.

   Druk nogmaals op toets GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.png om het programma onmiddellijk te starten.

Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken.

 1. Tik op GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.png.
  Het lampje van deze toets knippert.
 2. Wijzig de opties.
  Als u een optie wijzigt, zal de Klaar Over/Fini Dans optie (indien geselecteerd) worden uitgeschakeld.
 3. Druk nogmaals op GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.png.
  Het wasprogramma gaat verder.

Een programma annuleren

 1. Druk een paar seconden op de toets GUID-F1C83B9E-F9D8-4BF9-B3E0-F8E2B53F0849-preview_v1.png om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
 2. Druk weer op dezelfde toets om het apparaat in te schakelen. U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.
icon-info.png Het apparaat voert het water af voordat u een nieuw programma start. Zorg er in dit geval voor dat het wasmiddel nog in het doseerbakje zit, zo niet vul het dan bij.

De deur openen

Als een programma (of GUID-38110C47-D00B-4682-9B6E-DCC616B352AA-preview_v1.png) in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld. Het GUID-4BDF153F-4E5A-4E12-A015-FD26843E28AC-preview_v1.png-lampje brandt.

icon-warning.pngLet op!
Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn, kunt u de deur niet openen.

Om de deur tijdens de eerste minuten van de cyclus te openen (of wanneer GUID-38110C47-D00B-4682-9B6E-DCC616B352AA-preview_v1.png in werking is) :

 1. Druk op GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.png om het apparaat te pauzeren.

 2. Wacht tot het lampje GUID-4BDF153F-4E5A-4E12-A015-FD26843E28AC-preview_v1.png dooft.

 3. U kunt de deur openen.

 4. Sluit de deur van de machine en nogmaals druk op de toets GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.png. Het programma (of de GUID-38110C47-D00B-4682-9B6E-DCC616B352AA-preview_v1.png) gaat verder.

Aan het einde van het programma

 • Het apparaat stopt automatisch.

 • Als het geluidssignaal actief is, weerklinkt het signaal.

 • In het display gaat het symbool GUID-6DBD89FA-18A8-4EA0-B516-E16A457788CA-preview_v1.png aan.

 • Het lampje van toets GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.png gaat uit.

 • Het deurvergrendelingssymbool GUID-4BDF153F-4E5A-4E12-A015-FD26843E28AC-preview_v1.png gaat uit.

 • U kunt de deur openen.

 • Haal het wasgoed uit het apparaat. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.

 • Druk een paar seconden op de knop voor GUID-F1C83B9E-F9D8-4BF9-B3E0-F8E2B53F0849-preview_v1.png om het apparaat uit te schakelen.

 • Draai de waterkraan dicht.

 • Laat de deur iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.

Het wasprogramma is voltooid, maar er staat water in de trommel:
 • De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.

 • Het indicatielampje GUID-046E8CD6-00B5-45B5-A1D3-A3AEC914C109-preview_v1.png knippert om u eraan te herinneren het water af te voeren.

 • Het indicatielampje van de deur GUID-4BDF153F-4E5A-4E12-A015-FD26843E28AC-preview_v1.png brandt. Het indicatielampje van toets GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.png knippert. De deur blijft vergrendeld.

 • U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.

Het water afvoeren:

 1. Om het water weg te pompen.
  • Druk op toets GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.png. Het apparaat pompt het water weg en centrifugeert met maximale centrifugeersnelheid voor het geselecteerde wasprogramma.
  • Of, druk op de toets GUID-F595B0D4-272B-4D3C-8EAE-759DA078F05B-preview_v2.png om de centrifugeersnelheid aan te passen en druk dan op toets GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.png. Het apparaat voert het water af en centrifugeert. Als u GUID-A66DE458-886D-42CC-8A9C-EB271A52C282-preview_v1.png instelt, pompt het apparaat alleen.
 2. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingssymbool GUID-4BDF153F-4E5A-4E12-A015-FD26843E28AC-preview_v1.png uit en kunt u de deur openen.
 3. Druk een paar seconden op de knop voor GUID-F1C83B9E-F9D8-4BF9-B3E0-F8E2B53F0849-preview_v1.png om het apparaat uit te schakelen.
icon-info.png Na ongeveer 18 uur begint het apparaat automatisch met het afvoeren van water en centrifugeren (behalve bij het wolprogramma).

AUTO-UIT optie

De AUTO UIT-optie schakelt het apparaat automatisch uit om het energieverbruik te beperken. Alle indicatielampjes en het display doven als:

 • U het apparaat niet gebruikt binnen 5 minuten na het aanraken van de toets GUID-5776067E-968B-4F33-8A73-7DDDEA2D8D9A-preview_v1.png.

  Druk opnieuw op de toets GUID-F1C83B9E-F9D8-4BF9-B3E0-F8E2B53F0849-preview_v1.png om het apparaat in te schakelen.

 • 5 minuten na afloop van het wasprogramma.

  Druk opnieuw op de toets GUID-F1C83B9E-F9D8-4BF9-B3E0-F8E2B53F0849-preview_v1.png om het apparaat in te schakelen.

  De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display.

  Druk op de toets GUID-9E8522F2-2112-44AF-87C0-3CD33911EE26-preview_v1.png als u een nieuwe cyclus wenst in te stellen.

 • Was this article helpful?