Skip to main content
Opties
Zanussi Support

Opties

Temperatuur GUID-CDDE67C9-21F8-4CD1-8E0C-7597CFC9B4AC-preview_v1.png

Met deze optie kunt u de standaardtemperatuur wijzigen.

Aanduiding GUID-9EE28AAA-4E1A-4E0B-9DCC-FDAF68614064-preview_v1.png = koud water.

Het controlelampje van de ingestelde temperatuur gaat branden.

Centrifugeren GUID-F595B0D4-272B-4D3C-8EAE-759DA078F05B-preview_v2.png

Met deze optie kunt u de standaard centrifugeersnelheid wijzigen.

Het controlelampje van de ingestelde snelheid gaat branden.

Extra centrifugeeropties:

Niet centrifugeren GUID-A66DE458-886D-42CC-8A9C-EB271A52C282-preview_v1.png

  • Stel deze optie in om alle centrifugeerfasen uit te schakelen. Alleen de afvoerfase is beschikbaar.

  • Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

  • Stel deze optie in voor fijne was.

  • De spoelfase verbruikt meer water voor sommige wasprogramma's.

Spoelstop GUID-046E8CD6-00B5-45B5-A1D3-A3AEC914C109-preview_v1.png

  • Stel deze optie in om kreukvorming in stoffen te voorkomen.

  • Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

  • Als het programma afgerond is, zit er water in de trommel.

  • De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.

  • De deur blijft vergrendeld. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.

icon-info.png Zie om het water weg te pompen 'Aan het einde van het programma'.

Snel/Rapide

Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten.

Gebruik deze optie voor wasgoed met lichte vervuiling of om wasgoed op te frissen.

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

Intensief/Intensif

Met deze optie kunt u erg vervuild wasgoed wassen.

De wascyclus duurt langer met deze optie.

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

Anti-kreuk/Anti-froissage

Het apparaat wast en centrifugeert het wasgoed voorzichtig om te voorkomen dat het wasgoed kreukt.

Het apparaat vertraagt de centrifugeersnelheid, gebruikt meer water en past de programmaduur aan het type wasgoed aan.

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

Spoelen/Rinçage

Met deze optie kunt u alleen de laatste spoeling van een geselecteerd wasprogramma uitvoeren.

Als u ook de optie Extra spoelgangen (GUID-18AB4827-174E-4844-B885-CDE8292D8203-preview_v1.png) selecteert, voegt het apparaat twee of meer spoelgangen uit.

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

Pompen/Centrifugeren Vidange/Essorage

Met deze optie kunt u de centrifugeer- en afvoercyclus uitvoeren.

De centrifugeerfase is geschikt voor het ingestelde wasprogramma.

icon-info.png Als u ook de optie Niet centrifugeren (GUID-A66DE458-886D-42CC-8A9C-EB271A52C282-preview_v1.png) selecteert, dan voert het apparaat alleen de afvoercyclus uit.

Klaar Over/Fini Dans GUID-38110C47-D00B-4682-9B6E-DCC616B352AA-preview_v1.png

Met deze optie kunt u instellen binnen hoeveel uren u wenst dat het wasprogramma klaar is.

U kunt deze optie instellen tussen minimum 3 en maximum 20 uren.

Het display toont het aantal uren en het indicatielampje boven de toets GUID-38110C47-D00B-4682-9B6E-DCC616B352AA-preview_v1.png brandt.

Extra spoeling GUID-18AB4827-174E-4844-B885-CDE8292D8203-preview_v1.png

Met deze optie kunt u spoelingen toevoegen aan een wasprogramma.

Gebruik deze optie voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelen en in gebieden waar het water erg zacht is.

Het betrokken indicatielampje gaat branden.)

  • Was this article helpful?