Skip to main content
Veiligheidsinformatie
Zanussi Support

Veiligheidsinformatie

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met beperkingen, mits ze zijn voorgelicht over het veilige gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren en/of ze onder toezicht staan.

 • Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

 • Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden gehouden.

 • Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.

 • Houd wasmiddelen uit de buurt van kinderen.

 • Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.

 • Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

Algemene veiligheid

 • De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

 • Overschrijd het maximale laadvermogen van 8 kg niet (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").

 • De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa).

 • De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.

 • Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.

 • Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.

 • Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

 • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

 • Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.

 • Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

 • Was this article helpful?