Skip to main content
Instellingen
Zanussi Support

Instellingen

GUID-B1CA3E1D-4283-4BBC-95B2-9EBBF10D598A-preview_v1.png
 1. Aan-/Uittoets GUID-D0DF50C4-EA79-43F7-85EB-9FC4161DBC84-preview_v1.png

 2. Programma-tiptoetsGUID-9E8522F2-2112-44AF-87C0-3CD33911EE26-preview_v1.png

 3. Droogteselectie tiptoets GUID-27B15C8D-0088-4E0B-99A8-6883232C2860-preview_v1.png

 4. Tiptoets selectie antikreuk GUID-9C89CA1F-0BDE-4F56-93A1-F2B852B4A681-preview_v1.png

 5. Tijd tiptoets GUID-AE314B92-2ECB-45F6-BD4A-F35F9D013A9E-preview_v1.png

 6. Start/Pauze tiptoets GUID-7FBB0AF9-74D4-492D-B163-7030960EDF96-preview_v1.png

 7. Startuitstel tiptoets GUID-102D50FB-5D80-411E-8212-43F1A40F1F21-preview_v1.png

Kinderslotfunctie

Deze optie voorkomt dat kinderen met het apparaat spelen terwijl een programma in werking is. De programmaknop en de tiptoetsen zijn vergrendeld.

Alleen de aan/uit-toets is ontgrendeld.

De kinderslotoptie inschakelen:

 1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
 2. Wacht ongeveer 8 seconden.
 3. De tiptoetsen (C) en (D) tegelijkertijd ingedrukt houden. Het indicatielampje kinderslot gaat branden:

  Het indicatielampje kinderslot gaat branden:

  icon-info.png U kunt het kinderslot tijdens een programma uitschakelen. Houd dezelfde tiptoetsen ingedrukt totdat het lampje voor het kinderslot uit gaat.

Zoemer aan/uit

Houd om de geluidssignalen in en uit te schakelen ongeveer 2 seconden de tiptoetsen (B) en (C) gelijktijdig ingedrukt.

Afstelling van de resterende vochtgraad van het wasgoed

Het wijzigen van de standaardgraad van het restvocht van het wasgoed:

 1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te activeren.
 2. Wacht ongeveer 8 seconden.
 3. Houd (B) en (D) tegelijkertijd ingedrukt.

  Eén van deze lampjes gaat branden:

  • GUID-51DCB35B-DE42-4B6B-89C2-5C0145859F83-preview_v1.png maximum droge wasgoed

  • GUID-0D5B09C4-9171-4B55-A55D-402A832EF69A-preview_v1.png droger wasgoed

  • GUID-8B25FB38-BF55-471F-B93A-5271DDD33915-preview_v1.png het standaard droge wasgoed

 4. Blijf op de toets (F) drukken totdat het indicatielampje van het correcte niveau aan gaat.
 5. Houd de toetsen (B) en (D) gedurende ongeveer 2 seconden tegelijk ingedrukt om de aanpassing te bevestigen.
 • Was this article helpful?