Skip to main content
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt
Zanussi Support

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt

icon-warning.pngAttentie
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Eerste reiniging

icon-warning.pngLet op!
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging'.
  • Verwijder alle onderdelen en extra verpakking uit de magnetron.

  • Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.

Tijd instellen

Als de klok niet is ingesteld, werkt deze niet als de magnetron in gebruik is.

Na aansluiting van het apparaat op het stopcontact of na een stroomstoring, toont het display 0:00 en klinkt er een geluidssignaal.

icon-info.png U kunt de tijd instellen in 24-uursinstelling.
  1. Druk op GUID-E19A51E9-3715-4D64-861C-5A64ABB6F13C-preview_v1.png.
  2. Draai aan de instelknop om de uren in te stellen.
  3. Druk op GUID-E19A51E9-3715-4D64-861C-5A64ABB6F13C-preview_v1.png om te bevestigen.
  4. Draai de tijdinstelknop om het aantal minuten in te voeren.
  5. Druk op GUID-E19A51E9-3715-4D64-861C-5A64ABB6F13C-preview_v1.png om te bevestigen.
  • Was this article helpful?